Miljö & Hållbarhet

Våra hållbarhetsmål:

Vi arbetar hela tiden aktivt för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vårt miljötänk och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet.

Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss och vara framkant i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan.

Vår största miljöpåverkan sker genom de resor vi gör till och från våra arbetsställen. Därför är största fokus på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan genom att med ett rationellt arbetssätt minska antalet resor till varje arbetsobjekt.

  • Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och underentreprenörer att tänka på miljön
  • Uppmuntra dem att minska sin miljöpåverkan
  • Vi ska planera och samordna våra tjänsteresor
  • Alltid välja klimatsmarta produkter i vår verksamhet

Våra samarbetspartners för vår avfallshantering är Lundstams Återvinning och Stena Recycling.

Få offert

Fyll i formuläret nedan
för offertförfrågan